Sebab Datangnya Musibah

2 Nov

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri (dosa-dosamu), dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (QS. Asy Syuraa: 30)

Jangan Jadikan Air Matanya Menetes

24 Okt

Membuat menangis orang tua juga terhitung sebagai perbuatan durhaka, tangisan mereka berarti terkoyaknya hati, oleh polah tingkah sang anak. Ibnu ‘Umar menegaskan:
“Tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang besar.”

(HR. Bukhari, Adabul Mufrad hlm 31. Lihat Silsilah Al Ahaadits Ash Shohihah karya Al Imam Al Albani, 2.898)

Amal Paling Utama

24 Okt

“Dari Abdullah bin Mas’ud katanya: ‘Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tentang amal-amal paling utama dan dicintai Allah,’ Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, ‘Pertama shalat pada waktunya (dalam riwayat lain disebutkan shalat di awal waktu), kedua berbakti kepada kedua orang tua, ketiga jihad di jalan Allah.’”

(HR. Bukhari I/134, Muslim No.85, Fathul Baari 2/9)

Kejujuran Menuntun Kebajikan

24 Okt

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan menuntun ke surga. Sesungguhnya seseorang itu terus menerus menjalankan kejujuran sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang jujur. Kedustaan itu menuntun kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menuntun ke neraka. Sesungguhnya seseorang senantiasa melakukan kedustaan hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Doa Safar

24 Okt

Membaca “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar”, setelah itu membaca, “Subhanalladzi sakh-khoro lanaa hadza wa maa kunna  lahu muqrinin. Wa inna ila robbina lamun-qolibuun[3]. Allahumma innaa nas’aluka fii safarinaa hadza al birro wat taqwa wa minal ‘amali ma tardho. Allahumma hawwin ‘alainaa safaronaa hadza, wathwi ‘anna bu’dahu. Allahumma antash shoohibu fis safar, wal kholiifatu fil ahli. Allahumma inni a’udzubika min wa’tsaa-is safari wa ka-aabatil manzhori wa suu-il munqolabi fil maali wal ahli.”

Ternyata … ada yang enggan masuk surga

24 Okt

‘Setiap umatku masuk jannah melainkan yang enggan’. Mereka (para sahabat) bertanya: ‘Wahai Rasulullah, siapa yang enggan?’ Beliau bersabda: ‘Barangsiapa menaatiku masuk jannah dan barangsiapa bermaksiat kepadaku berarti ia telah enggan’ (HR Bukhari)

Rendahkanlah dirimu, Lantunkan doa untuknya

17 Okt

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil.”

(Al-Israa : 24)